Giới thiệu 04/01/2019 12:35:14
Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu chung về Công ty TNHH Xe Nâng TEU Việt Nam

Tầm nhìn 24/12/2018 13:32:19
Tầm nhìn

Tầm nhìn

Trở thành Công ty hàng đầu chuyên cung cấp xe tải nặng và xe tải tải tầm trung tại Việt Nam.

Sứ mệnh 24/12/2018 13:32:32
Sứ mệnh

Sứ mệnh

Chúng tôi không chỉ bán xe mà là cung cấp các giải pháp về vận tải

Giá trị cốt lõi 24/12/2018 13:32:47
Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

Tất cả mọi thành viên, từ Ban Lãnh Đạo đến nhân viên, được nhắc nhở hàng ngày rằng khách hàng là lý do chúng ta tồn tại. Chúng ta cùng làm tốt mỗi ngày để cung cấp cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất có thể

Mục Tiêu 24/12/2018 13:33:16