Xe nâng dầu TEU lắp động cơ của những hãng nào

Xe nâng dầu TEU lắp động cơ của những hãng nào

Xe nâng dầu có 02 dòng động cơ của Nhật Bản và Trung Quốc. Xe nâng điện có 03 dòng Ắc-quy: Nhật, Đức và Trung Quốc

Xe nâng điện TEU có những loại Ắc-quy hiệu nào

Xe nâng điện TEU có những loại Ắc-quy hiệu nào

Xe nâng điện có 03 dòng Ắc-quy: Nhật, Đức và Trung Quốc