Xe nâng điện TEU có những loại Ắc-quy hiệu nào

Xe nâng điện TEU có 03 dòng Ắc-quy:

  • Dòng ắc quy xe nâng hiệu GS của Nhật,

  • Dòng ắc quy xe nâng hiệu Hoppecke của Đức,

  • Dòng ắc quy hiệu Xinqu Trung Quốc,

Vài hình ảnh Ắc quy xe nâng: