Cần lưu ý những gì khi lắp dịch giá (side-sift)?

  • Khi lắp bộ dịch giá xe nâng side-sift thì tâm tải xe nâng có giảm xuống đôi chút.
  • Ví dụ tâm tải 500mm, khi lắp dịch giá thêm ET (effective thickness) 62mm lúc đó tâm tải = 500mm - 62m/2 = 469mm, quy chiếu với biểu đồ tâm tải ta sẽ ra tải trọng xe nâng lúc đó. Ví dụ nếu là xe 3 tấn có tâm tải 500 thì khi lắp dịch giá tải trọng sẽ giảm xuống 100-200 kgs, nhiều khách hàng cứ thắc mắc "vì sao sao xe tôi ban đầu nâng được 3 tấn mà sau khi lắp dịch giá xong không còn đúng như vậy?", có lẽ đây là câu trả lời chính xác nhất.
  • Khi lắp bộ dịch giá sẽ thêm một cần điều khiển người thợ sẽ thêm van và thêm ống thủy lực, việc lắp đặt rất đơn giản, không đòi hỏi tay nghề quá cao.

Xác định tâm tải khi lắp dịch giá

Xác định tâm tải có dịch giá = Load center - ET/2 


Xem thêm bài viết về dịch giá xe nâng có liên quan: