XE NÂNG VÀO KHU CHẾ XUẤT CẦN NHỮNG THỦ TỤC GÌ?

Xe nâng Trung Quốc TEU của chúng tôi khi được bán vào doanh nghiệp ở Khu chế xuất sẽ được miễn thuế VAT 10% theo quy định ở Việt Nam.

Sau đây chúng tôi xin giới thiệu quy trình thủ tục để bán xe nâng Trung Quốc TEU ở Khu chế xuất.

1. KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ DOANH NGHIỆP VÀ HÀNG HÓA KHU CHẾ XUẤT

Khu chế xuất: Khu chế xuất là khu công nghiệp đặc biệt chỉ dành cho việc sản xuất, chế biến những sản phẩm để xuất khẩu ra nước ngoài hoặc dành cho các loại doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ liên quan đến hoạt động xuất-nhập khẩu tại khu vực đó với các ưu đãi về các mức thuế xuất-nhập khẩu hay các ưu đãi về giá cả thuê mướn mặt bằng sản xuất, thuế thu nhập cũng như cắt giảm tối thiểu các thủ tục hành chính.

Doanh nghiệp chế xuất: Doanh nghiệp chế xuất là doanh nghiệp chuyển sản xuất hàng hóa tiêu dùng sử dụng trong mục đích xuất khẩu thị trường nước ngoài và phải nằm trong khu chế xuất.

Đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất bao gồm: hàng hoá nhập khẩu để tạo tài sản cố định hình thành xí nghiệp, hàng hoá nhập khẩu để sản xuất và sản phẩm xuất khẩu được miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu. Cơ quan hải quan căn cứ văn bản phê duyệt của Bộ thương mại hoặc cơ quan được Bộ Thương mại uỷ quyền để làm thủ tục hải quan cho hàng hoá XNK.

Đối với hàng hoá trong nước đưa vào khu chế xuất : Quan hệ trao đổi hàng hoá giữa các doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp chế xuất được coi là QUAN HỆ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU, phải thực hiện các quy định của pháp luật về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá và phải khai báo và làm thủ tục hải quan.

Đối với hàng hoá trao đổi, mua bán của các doanh nghiệp trong cùng một khu chế xuất : Phải được ban quản lý khu chế xuất cho phép, không phải mở tờ khai hải quan mà chỉ nộp giấy phép và hợp đồng.

Đối với hàng hoá gia công: Doanh nghiệp chế xuất được ký hợp đồng gia công, hợp đồng dịch vụ với các doanh nghiệp Việt Nam thuộc các thành phần kinh tế có tư cách pháp nhân và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật. Khi xuất nhập hàng hoá, doanh nghiệp phải khai báo và làm thủ tục hải quan.

2. QUY TRÌNH VÀ THỦ TỤC BÁN XE NÂNG TRUNG QUỐC TEU VÀO KHU CHẾ XUẤT (DOANH NGHIỆP ĐƯỢC MIỄN THUẾ GTGT10% ).

Đối với bên bán xe nâng Trung Quốc TEU (gọi là đơn vị xuất khẩu). Công ty TNHH Xe nâng TEU Việt Nam cần chuẩn bị bộ hồ sơ đẩy đủ như sau :

– Hợp đồng mua bán giữa 2 bên (2 bản gốc).

– Hóa đơn giá trị gia tăng (1 bản gốc và 2 bản sao y).

– Giấy Commercial Invoice (Đóng dấu pháp danh bên bán – 1 bản gốc)

– Giấy Packing List (Đóng dấu pháp danh bên bán – 1 bản gốc).

– Giấy chứng nhận ATKT và Bảo về Môi Trường XMCD Nhập Khẩu (1 bản gốc)

– Giấy Quality Certificate (Giấy chất lượng do đơn vị sản xuất xe nâng từ nước ngoài cung cấp – 1 bản sao y).

– Giấy ORIGINAL (Giấy CO chứng nhận xuất xứ do đơn vị sản xuất xe nâng từ nước ngoài cung cấp – 1 bản sao y).

– Tờ khai hàng hóa nhập khẩu thông quan (Khi hàng hóa từ nước ngoài về qua của khẩu hải qua Việt Nam kiểm tra – 1 bản sao y).

– Bảng kê chi tiết số khung số máy ( List hàng hóa nhập về cùng 1 lô kiểm tra – 01 bản sao y).

Khi có đầy đủ bộ giấy tờ trên Công ty TNHH Xe nâng TEU Việt Nam tiến hành khai điện tử qua của khẩu hải quan đang quản lý doanh nghiệp mua xe nâng Trung Quốc trên. Sẽ có kết quả phân luồng của tờ khai ngay sau khi doanh nghiệp tiến hành khai điện tử. Kết quả như sau :

Tờ khai luồng Xanh : Không cần kiểm tra, xe nâng được phép xuất vào khu chế xuất.

Tờ khai luồng Vàng : Hải quan cần kiểm tra bộ giấy tờ đã chuẩn bị ở trên ngay sau khi kiểm tra hải quan sẽ cho phép xe nâng được phép xuất vào khu chế xuất.

Tờ khai luồng đỏ: Hải quan cần kiểm tra bộ giấy tờ đã chuẩn bị ở trên và kiểm tra thực tế cả xe nâng hàng. Ngay sau khi kiểm tra hải quan sẽ cho phép xe nâng được phép xuất vào khu chế xuất.

Đối với bên mua xe nâng là các khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất (gọi là đơn vị nhập khẩu). Doanh nghiệp cần chuẩn bị bộ hồ sơ đẩy đủ và tiến hành khai nhập khẩu như trên. (Lưu ý đóng dấu pháp danh từ bên mua (Bản sao y))

Ngay sau khi tiến hành khai doanh nghiệp nhập khẩu sẽ có kết quả của tờ khai phân luồng nhập khẩu như sau :

Tờ khai luồng Xanh : Không cần kiểm tra, xe nâng được phép nhập vào khu chế xuất mà không cần kiểm tra giấy tơ và máy móc.

Tờ khai luồng Vàng : Hải quan cần kiểm tra bộ giấy tờ đã chuẩn bị ở trên ngay sau khi kiểm tra hải quan sẽ cho phép xe nâng được phép nhập vào khu chế xuất.

Tờ khai luồng đỏ: Hải quan cần kiểm tra bộ giấy tờ đã chuẩn bị ở trên và kiểm tra thực tế cả xe nâng hàng. Ngay sau khi kiểm tra hải quan sẽ cho phép xe nâng được phép nhập khẩu vào khu chế xuất.